regały paletowe wjezdne DRIVE IN

Regały paletowewjezdne DRIVE IN

Istniejąca powierzchnia może być wykorzystana nawet w 90%. Jest to znacznie wyższy wskaźnik niż 40 do 50% przy zastosowaniu regałów rzędowych.  Regały stoją tuż obok siebie, drogi transportowe są ograniczone do minimum - wózek widłowy operuje bezpośrednio w regale. Dzięki tym charakterystykom wykorzystane są cenne rezerwy powierzchni magazynowej. Zasada jest prosta i przekonywująca - korytarze transportowe zmieniają się w cenną powierzchnię składową. 

Regały wjezdne P90 zapewniają bezpieczne oraz ekonomiczne "składowanie bloków" towarów których nie można składować w sposób tradycyjny, jeden na drugim.
1 1 1 1 1 1